Eerlijker

Elke burger moet een eerlijke kans krijgen om zijn dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen mee kan, dat is waar politiek om draait. Wij doen het niet voor onszelf, maar voor jou.

  • Iedereen heeft recht op een betaalbare woning, of je nu koopt of huurt. We willen meer budgetvriendelijke woningen en sociale woningen.
  • Te veel kinderen groeien op in armoede. En dat laat een heel leven sporen na. Armoede moet de wereld uit. Wie het nodig heeft, kan rekenen op begeleiding en financiële steun.
  • Jij bepaalt mee hoe jouw gemeente er morgen uitziet. Achterkamerpolitiek is volledig verleden tijd: inspraak en transparantie worden de norm.

Het bevorderen van sociaal wonen doen we onder meer door in te zetten op sociale huurkantoren en korte huurcontracten. We investeren sterk in het renoveren en bouwen van kwalitatieve woningen. Wonen is een basisrecht en dat moeten we als stad als prioriteit stellen. Armoede pakken we ondermeer aan met een sociale kruidenier, volledige ondersteuning van armoede-organisaties in onze stad.

Voor de jeugd in onze stad willen we meer ontmoetingsplekken. Ook een leercentrum voor tijdens de examenperiodes moet er komen. We ondersteunen de jeugdverenigingen met de nodige middelen en kwalitatieve lokalen en locaties. De fuifzaal op de Gazometersite moet prioritair gebruikt kunnen worden door jeugdverenigingen, scholen en andere jongeren die een initiatief op poten willen zetten. Jeugdwerkloosheid pakken we aan door onder meer een jobbeurs te organiseren en jongerenondernemerschap te ondersteunen met pop-up plaatsen.

Bekijk hier het actieplan armoede opgesteld door onze experts

Lokale Realisaties

Een sterke visie op veilige en duurzame mobiliteit

Fietsers en voetgangers verdienen een prioritaire behandeling in het centrum. Ze verkleinen files, verbeteren de luchtkwaliteit en zijn het meest kwetsbaar voor ongevallen. We maken werk van goede fietspaden en een fietsroutenetwerk. 

Lees meer ›