PERSBERICHT: Geen euro voor het klimaat

PERSBERICHT: Geen euro voor het klimaat

‘Sint-Truiden neemt het voortouw voor een beter klimaat’ is een van de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan dat pas door de meerderheid werd goedgekeurd. Vreemd is dat er daarin geen euro voorzien is voor klimaatacties. Groen vindt het ronduit ontstellend dat er zelfs geen klein budget voorzien is voor klimaat. Onder de beleidsdoelstelling voor een beter klimaat vind je in dit meerjarenplan zaken als onderhoud van de graven, aankoop van vuilniszakken, kosten voor afvoeren van dode dieren, kortom alle klassieke en noodzakelijke uitgaven voor milieu maar die weinig of niet bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot. De burgemeester voegde daar nog aan toe: “We investeren in vernieuwing van de riolering, dat is toch ook voor het klimaat”. Voor de acties die wel met klimaat te maken hebben voorziet het plan een budget van 0,0 euro: een energiebeleidsplan, bomenbeleidsplan, aanleg van een CO2-bos, planning groene energie en zo meer worden koudweg geschrapt. Bij de klimaatbetoging van 1300 leerlingen in januari in onze stad werden de jongeren ontvangen door de schepenen die uitlegden dat klimaat ook hun zorg was en dat ze er al zoveel voor deden. Door dit meerjarenplan goed te keuren zegt datzelfde bestuur tegen de jeugd: “Donder op, los het zelf maar op binnen 20 jaar, klimaat is onze zorg niet.” “Eind maart moet het klimaatactieplan van Sint-Truiden klaar zijn, gezien we de burgemeestersconvenant ondertekenden. We kunnen dat dan wel pas beginnen uit te voeren vanaf 2026 bij het volgende meerjarenplan. Tot dan zal alle klimaatactie moeten komen van burgerinitiatieven als de Klimaatkoepel, maar ook van scholen, verenigingen en individuele burgers” benadrukt  Kenny Herck, voorzitter van Groen.