gemeenteraad

Met Peter van Dam heeft Groen Sint-Truiden een stem in de gemeenteraad.
De voornaamste punten waar wij rond werken zijn:

      het klimaat, natuur en milieu: ook in Haspengouw
      Veilige en duurzame mobiliteit
      Lokale economie boosten in de stadskern
      Samenleven in diversiteit
      Anders wonen

Indien je een onderwerp hebt waarvoor we eventueel een vraag op de gemeenteraad kunnen stellen, of indien je commentaar hebt over de vorige gemeenteraden, laat het ons hier weten.


Hier vind je de tussenkomsten van Groen op de gemeenteraad

Datum Onderwerp Documenten
27/05/2019

Suggesties tot opvolging van en het betrekken van meerdere stakeholders bij de Burgemeesterconvenant

ARTIKEL 1
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een raadscommissie te agenderen over wat er kan opgenomen worden in het klimaatactieplan, zodat alle raadsleden en burgers vanaf het begin mee zijn in het verhaal.

ARTIKEL 2
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een koepel samen te stellen waarin naast het bestuur en ambtenaren ook ondernemers, kmo's, scholen, verenigingen, adviesraden en zo meer betrokken zijn vanaf de eerste opmaak van het klimaatactieplan.

Beide voorstellen werden goedgekeurd

Tekst van het ontwerpbesluit

Blijf op de hoogte van de gemeenteraad van Sint Truiden

Op deze pagina kom je alles te weten over de gemeenteraad van Sint Truiden.

Je kan de verslagen en notulen van de vorige gemeenteraadsvergaderingen raadplegen.

Je kan elke vergadering life volgen en vorige zittingen terug bekijken.