gemeenteraad

Met Peter van Dam heeft Groen Sint-Truiden een stem in de gemeenteraad.
De voornaamste punten waar wij rond werken zijn:

      het klimaat, natuur en milieu: ook in Haspengouw
      Veilige en duurzame mobiliteit
      Lokale economie boosten in de stadskern
      Samenleven in diversiteit
      Anders wonen

Indien je een onderwerp hebt waarvoor we eventueel een vraag op de gemeenteraad kunnen stellen, of indien je commentaar hebt over de vorige gemeenteraden, laat het ons hier weten.


Hier vind je de tussenkomsten van Groen op de gemeenteraad

 

Datum Onderwerp Documenten
07/12/2020

Tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2019 werd unaniem het voorstel goedgekeurd tot oprichting van een klimaatkoepel waarin verschillende stakeholders samenwerken aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen in onze gemeente. De Klimaatkoepel vzw werd opgericht op 25 oktober 2019. Om voor nog meer betrokkenheid van alle mogelijke partners in Sint-Truiden te zorgen, wordt er gevraagd om naast regelmatige info in het stedelijk informatieblad, ook op de website van de stad een link te plaatsen naar de website van de Klimaatkoepel. Op die manier keuren we als gemeenteraad niet alleen dit initiatief goed, maar werken we allemaal samen actief mee aan het slagen ervan en aan het halen van onze klimaatdoelstellingen.

Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.

 
07/12/2020

Het Bomencharter is een initiatief dat in Vlaanderen werd opgestart in de herfst van 2019. Via dit Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen ('het streefdoel') te bekomen op hun grondgebied. Iedere gemeente bepaalt zelf hoeveel nieuwe bomen zij als streefdoel neemt. De gemeenteraad heeft de ondertekening van dit Bomencharter vóór 31/03/2021 Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.

 

 
30/09/2019

In het klimaatactieplan dat in 2012 unaniem werd goedgekeurd door onze gemeenteraad, engageerde onze gemeente zich om samen te werken met Dubolimburg, maar bracht dit tot vandaag niet in de praktijk.
38 van de 42 Limburgse gemeenten zijn partner van Dubolimburg, gaande van Hasselt tot Herstappe, met daaronder alle steden behalve Sint-Truiden.

Groen Sint Truiden vraagt dan ook om goed te keuren dat Sint-Truiden zich bij Dubolimburg aansluit als partnergemeente zodat onze stad en alle inwoners van hun volledige ondersteuning kunnen genieten bij het verduurzamen van onze woningen en gebouwen.

Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.

Meer info over Dubolimburg

Tekst van het voorstel
26/08/2019

Wat is nu de veiligste route naar school? En wat zijn er de gevaarlijke punten?

ROUTE2SCHOOL is een app ontwikkeld door Uhasselt waarmee de scholieren niet enkel de veiligste route met extra info te zien krijgen op hun smartphone, maar ook zelf foto’s en info kunnen ingeven over hun route en de knelpunten. 

Groen Sint Truiden stelt voor dat onze stad de komende week afspraken maakt met de ploeg van Uhasselt om  het project ROUTE2SCHOOL in onze stad op te starten. 

De burgemeester heeft geantwoord dat het bestuur reeds contact heeft genomen met UHasselt. Wegens gebrek aan budget is de opstart uitgesteld tot volgend jaar.

In September 2020 is het project Route2School van start gegaan. 

Tekst van het voorstel.
27/05/2019

Suggesties tot opvolging van en het betrekken van meerdere stakeholders bij de Burgemeester-convenant

ARTIKEL 1
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een raadscommissie te agenderen over wat er kan opgenomen worden in het klimaatactieplan, zodat alle raadsleden en burgers vanaf het begin mee zijn in het verhaal.

ARTIKEL 2
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een koepel samen te stellen waarin naast het bestuur en ambtenaren ook ondernemers, kmo's, scholen, verenigingen, adviesraden en zo meer betrokken zijn vanaf de eerste opmaak van het klimaatactieplan.

Beide voorstellen werden goedgekeurd

Tekst van het ontwerpbesluit

 

voor info over de klimaatkoepel, zie:

klimaatkoepel-sint-truiden


Blijf op de hoogte van de gemeenteraad van Sint Truiden

Op deze pagina kom je alles te weten over de gemeenteraad van Sint Truiden.

Je kan de verslagen en notulen van de vorige gemeenteraadsvergaderingen raadplegen.

Je kan elke vergadering life volgen en vorige zittingen terug bekijken.

 

 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren