gemeenteraad

Met Peter van Dam heeft Groen Sint-Truiden een stem in de gemeenteraad.
De voornaamste punten waar wij rond werken zijn:

      het klimaat, natuur en milieu: ook in Haspengouw
      Veilige en duurzame mobiliteit
      Lokale economie boosten in de stadskern
      Samenleven in diversiteit
      Anders wonen

Indien je een onderwerp hebt waarvoor we eventueel een vraag op de gemeenteraad kunnen stellen, of indien je commentaar hebt over de vorige gemeenteraden, laat het ons hier weten.


Hier vind je de tussenkomsten van Groen op de gemeenteraad

 

Datum Onderwerp Documenten
26/08/2019

Wat is nu de veiligste route naar school? En wat zijn er de gevaarlijke punten?

ROUTE2SCHOOL is een app ontwikkeld door Uhasselt waarmee de scholieren niet enkel de veiligste route met extra info te zien krijgen op hun smartphone, maar ook zelf foto’s en info kunnen ingeven over hun route en de knelpunten. 

Groen Sint Truiden stelt voor dat onze stad de komende week afspraken maakt met de ploeg van Uhasselt om  het project ROUTE2SCHOOL in onze stad op te starten. 

De burgemeester heeft geantwoord dat het bestuur reeds contact heeft genomen met UHasselt. Wegens gebrek aan budget is de opstart uitgesteld tot volgend jaar.

We gaan het opvolgen.

Tekst van het voorstel.
27/05/2019

Suggesties tot opvolging van en het betrekken van meerdere stakeholders bij de Burgemeesterconvenant

ARTIKEL 1
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een raadscommissie te agenderen over wat er kan opgenomen worden in het klimaatactieplan, zodat alle raadsleden en burgers vanaf het begin mee zijn in het verhaal.

ARTIKEL 2
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een koepel samen te stellen waarin naast het bestuur en ambtenaren ook ondernemers, kmo's, scholen, verenigingen, adviesraden en zo meer betrokken zijn vanaf de eerste opmaak van het klimaatactieplan.

Beide voorstellen werden goedgekeurd

Tekst van het ontwerpbesluit

Blijf op de hoogte van de gemeenteraad van Sint Truiden

Op deze pagina kom je alles te weten over de gemeenteraad van Sint Truiden.

Je kan de verslagen en notulen van de vorige gemeenteraadsvergaderingen raadplegen.

Je kan elke vergadering life volgen en vorige zittingen terug bekijken.