27 jan 2019

Peter Van Dam is gemeenteraadslid

Peter Van Dam, kersvers gemeenteraadslid van Groen: wat kun je van hem verwachten?

In de eerste plaats dank ik de kiezers voor hun vertrouwen in mij en in de visie en aanpak van Groen.

Ik wil een raadslid zijn voor iedereen. Met groen kan het anders.En uiteraard willen we ook graag samenwerken met iedereen die kiest voor een menselijker, eerlijker en gezonder Sint-Truiden. Samenwerking met er zijn met het stadscentrum, zijn bewoners en alle centrumfuncties. Een volwaardige samenwerking moet er ook zijn met de dorpen. De vele positieve en duurzame punten in het bestuursakkoord moeten meer zijn dan beloftes, ze moeten ook eindelijk werkelijkheid worden: een fietsring, duurzaamheid, schoolvervoersplannen, bestrijding van armoede, een groenere stad...
Onze focus

Onze focus

Onze prioriteiten zijn participatie, wonen en mobiliteit.

Groen wil streven naar open en toegankelijke participatie voor alle Truienaren
in verschillende thema's waar de stad op inzet.

Groen wil dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen.
Daarom willen we een sociaal vernieuwend en duurzaam woonbeleid.

Groen pleit voor een autoluwe stadskern,

waar fietsers en voetgangers op de eerste plaats komen zodat iedereen zich veilig kan verplaatsen.