Onze wereld in 2050

, Capucienessenstraat 8, 3800 Sint Truiden

11 December 2019 / 20.00u tot 22.00u

Bestel hier je ticket

Klimaat, duurzaamheid en energieverbruik staan hoog op de agenda. Als we echt iets willen veranderen, dan is het duidelijk dat iedereen zijn steentje zal moet bijdragen. Maar is het ook noodzakelijk dat “bestaande systemen” kritisch onder de loep worden genomen en op de juiste manier ingang vinden in ons dagelijkse leven. Enkele belangrijke vuistregels in dit proces: de materiaalcyclus zoveel mogelijk gesloten houden, verlies beperken en zo weinig mogelijk energie verbruiken, die dan volledig hernieuwbaar en duurzaam moet zijn!

In deze lezing gaat Dirk Franco dieper in op hoe we als burger – maar ook vanuit de industrie – materialen/ voorwerpen meer gedeeld kunnen /moeten worden. Vanuit concrete voorbeelden (Uber, chemische leasing, circulaire mode, deelmobiliteit, energy and mobility as a service, deelwasmachines, ….) legt hij eveneens de link naar de Sustainable Development Goals (SDG’s) en illustreert hij hoecirculaire stromen hierin een positieve bijdrage hebben.

Prof. dr. Dirk Franco is verbonden aan de Uhasselt en aan de PXL. Hij doceert diverse cursussen rond duurzaamheid en  cleantechnologie en is coördinator van de postgraduaten milieucoördinator en Energy Efficiency Services. Hij geeft eveneens vaak lezingen op internationale congressen.