oorzaken en oplossingen

Het Europees Milieuagentschap (EEA) is een agentschap van de Europese Unie. Het heeft als taak betrouwbare en onafhankelijke informatie over het milieu te verstrekken. Ga eens kijken op hun website.

 

Problemen met onze manier van wonen en vervoer.

Alternatieve vormen van wonen en vervoer

 

Willen we onze klimaat- en energiedoelstellingen halen, volgende generaties een toekomst bieden en de biodiversiteit vrijwaren, dan moeten we eerst en vooral anders gaan nadenken over wonen en bouwen, over ontwikkeling en mobiliteit.
Door de verkavelingswoede en de oprukkende lintbebouwing worden groen en open ruimte alsmaar schaarser, we rijden ons vast in de file en er zijn problemen met de waterhuishouding. 

De Vlaamse bouwmeester heeft zijn voorstel voor een ander woonbeleid toegelicht in "Ruimte maken voor mens en natuur"

 

  Problemen met het milieu.  Wat kan er gedaan worden?

De vervuiling van de oceanen door plastic afval neemt dramatische proporties aan.

Hier vind je een goed overzicht van de omvang van het probleem.

 

 

Zero Plastic Rivers vzw is als burgerinitiatief gegroeid uit het besef dat de wereldwijde plastic vervuiling een gigantisch ecologisch probleem is dat zo snel mogelijk moet aangepakt worden. In deze context richten zij zich als team op één concreet doel: het drastisch verminderen van de plastic vervuiling in rivieren.

Kijk hier naar hun voorstellen om er samen iets aan te doen.

 

De bossen bedekken 31% van het wereldwijde aardoppervlak. Als cruciale bron van zuurstof, zijn ze thuis van een uitzonderlijke biodiversiteit en een aanzienlijk deel van de mensheid. Maar we verliezen onze bossen: elk jaar verdwijnt er 6,5 miljoen hectare natuurlijk bos, wat overeenkomt met 17 voetbalvelden per minuut.

Hier vind je een overzicht van de omvang van het probleem

Verschillende internationale organisaties voeren actie voor het behoud van de bossen. 

Als je meer wil weten over goed bosbeheer, raadpleeg dan het kenniscentrum van BOSPLUS.

 

Biodiversiteit draagt bij tot veel aspecten van het menselijk welzijn, bijvoorbeeld door het leveren van grondstoffen en stoffen voor de gezondheid.

Menselijk handelen leidt echter vaak tot onomkeerbare verliezen op het gebied van de verscheidenheid van het leven op aarde. Deze verliezen namen de afgelopen vijftig jaar sneller toe dan ooit in de menselijke geschiedenis.

Hier vind je een overzicht van het belang van biodiversiteit en de omvang van het probleem.

Vele organisaties houden zich bezig met de milieuproblematiek.

Uiteraard kan je altijd terecht bij Natuurpunt.

Een goed overzicht van mogelijkheden wordt ook geboden door GreenFacts.