29 jul 2019

Persbericht: Sint-Truiden Hitte-eiland

Dat bomen een verkoelend effect hebben was overduidelijk voor iedere Truienaar die tijdens de hittegolf over de Vesten of door het stadspark en het Speelhof wandelde. Vroeger was dat ook zo op de markt en op de dorpspleinen. De laatste jaren is hier meer en meer gekozen voor open ruimte zonder bomen, met alle gevolgen van dien bij ons veranderend klimaat: deze ontmoetingsplaatsen veranderen in hitte-eilanden. Ook in veel straten zijn er meer bomen verdwenen dan bijgekomen. Zelfs onze hoogstamboomgaarden, toch ook grote bomen, verdwijnen in snel tempo, spijts alle beschermingsmaatregelen.

“Wij gaan met een degelijk bomenbeleidsplan voor kwaliteitsvol groen,” benadrukt Peter van Dam, gemeenteraadslid van Groen, “niet zomaar wat boompjes als versiering, maar bomen met een voldoende grote kruin, bomen die verkoelend werken. Bij iedere heraanleg van de open ruimte, van straten en pleinen moet dit waar gemaakt en opgevolgd worden: bomen die we nu planten zorgen voor koelte voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar ook voor ons allemaal geldt de oproep: plant een boom in je gazon!”

Bij de uitwerking van zijn klimaatactieplan wordt het stadsbestuur ondersteund door de Klimaatkoepel, een initiatief van de Milieuraad waar specialisten, scholen, bedrijven maar ook geïnteresseerde burgers in kunnen meewerken. Nadenken over een toekomstgericht bomenbeleid is daar zeker één van de belangrijke opdrachten.

“Ben je begaan met de klimaatwijziging, klimaatspijbelaar, klimaatouder of klimaatgrootouder? Doe er iets aan! Bij de Klimaatkoepel van Sint-Truiden ben jij alvast welkom met jouw voorstellen, en bomenbeleid hoort daarbij!” aldus Peter van Dam.

Op 8 October is er een info-avond over de klimaatkoepel. Meer gegevens vind je op onze agenda.

Meer info: Peter van Dam 0479 270423

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.