Pieter Boussemaere: 10 KLIMAATACTIES DIE ECHT WERKEN

Academiezaal , Plankstraat 18, 3800 Sint-Truiden

16 September 2020 / 20.15u tot 23.15u

De lezing van Pieter Boussemaere is nu gepland voor 16 September.
De tickets die U reeds gekocht had blijven geldig.

Voor details over de toegang tot de lezing, gelieve contact te nemen met het CC De Bogaard: tel: 011-70 17 00


Lijkt de klimaatverandering een ver-van-je-bed-show, een wereldprobleem waar je zelf weinig vat op hebt? 

Of zit je er wel mee in, maar weet je niet goed wat je zelf kunt ondernemen? Mogelijk doe je al van alles. Alleen, helpt het ook echt? 

Over klimaatoplossingen circuleren de wildste verhalen. Zo hameren sommigen vooral op consuminderen. Anderen focussen uitsluitend op technologische redmiddelen. Nog anderen beweren dat gelijk welke actie nutteloos is. En wat met veel gestelde vragen als: is kernenergie, houtverbranding of een elektrische wagen nu goed of slecht voor het klimaat? En hoe breng je de klimaatkwestie ter sprake zonder meteen weggezet te worden als groene

Pieter Boussemaere is docent geschiedenis en klimaat WAAR? en is al jaren een veelgevraagd spreker. In 2018 verscheen zijn recentste boek Tien klimaatacties die werken. Daarin vertrekt hij van de naakte feiten. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek biedt hij tien individuele acties aan die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken.

Dit is een initiatief van de Milieuraad van Sint-Truiden, in samenwerking met de klimaatkoepel van Sint-Truiden.

De lezing gaat door in de Academiezaal, Plankstraat 18, Sint-Truiden.