Wim Aerts

Webmaster

Als ingenieur heb ik ervaren dat een positieve, praktische aanpak van problemen, gebaseerd op concrete gegevens, voor iedereen de beste oplossing biedt. Ik ben van mening dat in het politieke debat er meer aandacht moet zijn voor lange termijn planning waarbij men de internationale uitdagingen op het gebied van technologie, milieu, economie, veiligheid en cultuur beter moet begrijpen.

Wat we op lokaal vlak ervaren wordt zeer sterk beinvloed door deze globale evoluties.Om dit te begrijpen moeten we het debat veel meer voeden met concrete gegevens over deze evoluties om zo duurzame oplossingen te zoeken. Dit kan best gebeuren door positieve samenwerking over de partijgrenzen heen waarbij concrete gegevens belangrijker zijn dan algemene slogans.
Wie daarvoor gaat kan op mijn medewerking rekenen.