Wat doet de overheid voor wonen en milieu

Anders wonen

Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft een akkoord bereikt over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Daarin werd vastgelegd dat de overheid vanaf 2040 enkel nog bouwwerken zal toelaten in de al ingenomen ruimte.
(De zogenaamde betonstop)

De Vlaamse overheid wil mensen ook aanmoedigen om kleiner te gaan wonen en dit vooral in stads- of dorpskernen. Lokale besturen kunnen duurzame ruimtelijke strategieën ontwikkelen en concrete maatregelen nemen om steden en gemeenten klimaatbestendig in te richten

 

Sint Truiden  In het bestuursakkoord staat: 

"We trekken de kaart van vernieuwende, alternatieve en duurzame woonvormen die wonen betaalbaarder moeten maken: initiatieven rond hamsterhuren, co-housing, kangoeroewonen en grondgemeenschap krijgen alle kansen."

We zullen voor U verder opvolgen wat hiervan concreet gerealiseerd wordt.

Milieu

Europa

Het EU-beleid voor natuurbehoud is gebaseerd op twee belangrijke stukken wetgeving: de Vogelrichtlijnen en de Habitatrichtlijnen. Samen vormen deze richtlijnen het fundament voor het Natura 2000en-netwerk, een netwerk van beschermde gebieden waar soorten en habitats worden beschermd die van bijzonder belang zijn voor Europa.

Het Europees Milieu Agentschap voorziet beleidsmakers en de Europese burger actief van de nieuwste informatie omtrent biodiversiteit in Europa en ecosystemen.

Vlaanderen

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of erin geïnteresseerd is.

Sint Truiden Naast het klimaat-actieplan, (dat de stad nog moet ontwikkelen), wensen we ook een duidelijk milieu-actieplan waarin de stad duidelijk stelt wat de doelstellingen en actieplannen zijn inzake bosuitbreiding, vervuiling door plastic, bevorderen van biodiversiteit.