bomencharter

07 December 2020

bomencharter

Het Bomencharter is een initiatief dat in Vlaanderen werd opgestart in de herfst van 2019. Via dit Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen ('het streefdoel') te bekomen op hun grondgebied. Iedere gemeente bepaalt zelf hoeveel nieuwe bomen zij als streefdoel neemt. De gemeenteraad heeft de ondertekening van dit Bomencharter vóór 31/03/2021

Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.

Voor info over het bogencharter, zie: bomencharter.be