website klimaatkoepel

07 December 2020

website klimaatkoepel

Tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2019 werd unaniem het voorstel goedgekeurd tot oprichting van een klimaatkoepel waarin verschillende stakeholders samenwerken aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen in onze gemeente. De Klimaatkoepel vzw werd opgericht op 25 oktober 2019.

Om voor nog meer betrokkenheid van alle mogelijke partners in Sint-Truiden te zorgen, wordt er gevraagd om naast regelmatige info in het stedelijk informatieblad, ook op de website van de stad een link te plaatsen naar de website van de Klimaatkoepel.

Op die manier keuren we als gemeenteraad niet alleen dit initiatief goed, maar werken we allemaal samen actief mee aan het slagen ervan en aan het halen van onze klimaatdoelstellingen.

Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.