Stort in Melveren

09 Maart 2019

Stort in Melveren

Indien U hierover vragen of opmerkingen heeft, kan je die hier aan ons doorgeven. Op 5 mei 1958 verkreeg de stad Sint-Truiden een vergunning om 30 jaar huishoudelijk afval te storten op enkele percelen in Melveren, eigendom van het bisdom en een particulier. Deze stortplaats werd tot begin jaren ’80 gebruikt. Sinds de tweede helft van de jaren ’80 werd deze stortplaats – in principe - niet meer gebruikt. In 2010 belegt de OVAM een overleg met alle betrokken partijen. Dit overleg resulteerde in een afronding en goedkeuring van het BBO (2011) en de conclusie dat er een bodemsaneringsproject (BSP) moet worden opgesteld. Het eerste voorstel van een BSP werd niet-conform verklaard door de OVAM (juli 2012). Het aangepaste BSP werd in december 2012 opnieuw ingediend bij de OVAM In het kader van de sanering van het stort, werd er ook werk gemaakt van de ruimtelijke eindbestemming van het stort van Melveren. In 2005 werd de opdracht gegeven om een RUP op te maken waarbij de stortplaats de eindbestemming ‘bosgebied met passieve recreatie’ zou krijgen. Op vraag van Groen Sint Truiden heeft Johan Danen in het Vlaams Parlement aan de bevoegde minister een schriftelijke vraag gesteld in verband met het stort in Melveren. Je vindt die hier in bijlage. We volgen dit op.