oprichting klimaatkoepel

27 Mei 2019

oprichting klimaatkoepel

Peter Van Dam stelde het volgende voor:

ARTIKEL 1
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een raadscommissie te agenderen over wat er kan opgenomen worden in het klimaatactieplan, zodat alle raadsleden en burgers vanaf het begin mee zijn in het verhaal.

ARTIKEL 2
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een koepel samen te stellen waarin naast het bestuur en ambtenaren ook ondernemers, kmo's, scholen, verenigingen, adviesraden en zo meer betrokken zijn vanaf de eerste opmaak van het klimaatactieplan.

Beide voorstellen werden goedgekeurd

Tekst van het ontwerpbesluit

voor info over de klimaatkoepel, zie:

klimaatkoepel-sint-truiden